Jak pojišťovny stanoví odškodnění při úrazu?

Od Bc. Tomáš Novák, DiS.

Led 07
Jak pojišťovny stanoví odškodné při úrazu

Klíčem k určení, kolik pojišťovna vyplatí z úrazové pojistky, jsou takzvané oceňovací tabulky. Ty si každá pojišťovna vytváří sama, a proto každá pojišťovna může vyplatit různé pojistné plnění za stejný úraz při stejném denním odškodnění nebo trvalých následcích.

V úrazové pojistce se dá sjednat denní odškodnění za každý den léčby úrazu a také odškodnění pro případ, že úraz zanechá trvalé následky nebo způsobí smrt. Stále vyhledávanější jsou i úrazové pojistky s progresivním plněním, kdy při velmi vážných úrazech a trvalých následcích pojišťovny vyplácejí několikanásobek sjednané pojistné částky.

Allianz pojišťovna nabízí jedinečné úrazové pojištění s Garancí nejvyššího plnění při denním odškodném a trvalých následcích. Jedná se o to, že Allianz pojišťovna zkoumá právě ty zmíněné oceňovací tabulky pěti největších pojišťoven (Česká pojišťovna, Kooperativa, Generali, ING a Pojišťovna české spořitelny) a proto nemusíte složitě vybírat nejlepší úrazové pojištění a porovnávat komplikované oceňovací tabulky. Vše uděláme za Vás a pojistné plnění navýšíme na nejvyšší hodnotu. Pro více informací mě kontaktujte nebo se dočtete také zde.

Pokud dojde k nahlášení úrazu, začne fungovat ve všech pojišťovnách prakticky shodný mechanismus. Klíčem k určení, kolik pojišťovna za den léčení úrazu vyplatí a jak rozsáhlé následky úraz zanechal, jsou takzvané „oceňovací tabulky“. Ty si každá pojišťovna vytváří sama, jak už jsem psal výše. S vývojem medicíny je pojišťovny po čase vždy aktualizují a klienti mají právo do nich nahlížet na všech jednacích místech pojišťovny. My je dokonce přikládáme k pojistné smlouvě.

Na vytvoření tabulek spolupracují pojišťovny se zkušenými lékaři, jako jsou ortopedové, neurologové či chirurgové.

Konkrétní denní odškodnění, které pojištěnému náleží za každý den léčení, vypočítávají pojišťovny vynásobením pojistné denní sazby sjednané ve smlouvě a počtem dnů léčby určené podle oceňovacích tabulek s přihlédnutím ke všem lékařským dokumentům. Kdo je tedy pojištěný například na denní sazbu ve výši 300 korun se zlomeninou jedné kostí záprstní u Allianz pojišťovny, léčí se 42 dnů, dostane od naší pojišťovny zhruba 12 600 korun.

Čím je sazba denního odškodného vyšší, o to víc peněz pojištěný dostane, dražší je samozřejmě ale i roční pojistné.

I při výpočtu odškodnění za trvalé následky se používají oceňovací tabulky. A i v těchto tabulkách garantujeme nejvyšší plnění.

Zdroj: http://www.penize.cz/pojisteni/47616-jak-pojistovny-stanovi-odskodneni-pri-urazu

Zanechte komentář:

Zanechte komentář: